کنسرسیوم وپلتفرم تجارت بین الملل ایران

✔️✍©️Irantrade b2b iranian traders intl Network co to co b2b ?IRANSILKROAD IRANBUSINESS INVESTORS / Trade EXPORT IMPORT PROGRAMER PROPEJCTS/FINANCE/EVENT/EXPO/ INTL commerce company to company OPPORTUNITY CORP COOP ORGANIZATION ???b2b??™️ IRAN CHAMBER OF COMMERCE & TEHRAN CHAMBER OF COMMERCE &ALL PROVINCE

ایران تجارت#????????✍iranb2b???? introduce #iranexport راه اندازی کنسرسیوم صادراتی ایران راه ابریشم ملل#اوراسیا #ترکیه #روسیه امارات عراق عمان افغانستان #چین هند #export base of#Intl ????????????????™️???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? @silkroadintlorg ©️#iranian export international B2B #TANITIM The #Iran digi Expo 2023/2022 #tehran #تهران Products Categories #نمایشگاه بین المللی تهران دفاتر اشتراکی صادراتی #بازار ملل ????????????????????????✍????????™️ b2b #صادرات ایران#اتاق بازرگانی #بین المللی #ایرانیان #اقتصاد_ایران کنسرسیوم کشورهای راه ابریشم#Turkiye Eurasia/UAE/#INDIA/#China/oman/qatar/russia.CIs &silkroad countries corp

????????????The #IRANtrade PRODUCT export Categories co to co b2b Food Industries, Agriculture, Livestock, Poultry, and Fisheries
Industries (Automobiles, Electricals & Electronics, Telecommunication, Industrial Mechanical Groups, Stationary, and Educational Industries)
House Hold Appliances
Textile, Leather, and Clothing Industries
Tourism Handicrafts
Chemical, Cellulose, Sanitary Products
Medical Equipment
Building Industries
Technical & Engineering Services
Mining Groups
Petrochemical& oil Groups
Service Groups (insurance, financial groups, customs,& transportation)
????#iran office intl.trade B2b meeting for coop *MOU
Services silkroadintlorg iransilkroad We Provide for the Irantrade
In order to support you through the entire irantrade digi #iranexpo صادرات_ایران
send your companies profile &ceo fullname for free consulting vip #traders int.holdings #businessman ✍????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????™️????????©️ #silkroad konsorsiyum
???? iransilkroad2014@gmail.com silkroadintlorg@gmail.com
SAYIN ÜYEMIZ .
İran ihracat yetenekleri online b2b fuar
İ.İ.C ihracat yetenekleri digi# fuarı
iran#ticaret 2023 ihracat yetenekleri online b2b fuarı 2023 Tahran b2b sanayi, ev aletleri, giyim, hizmet, halı, ilaç, gıda, inşaat ????????????????????????????????????????????????????™️????????????????????B2B✍????olarak 11 ürün grubu ve madenler ve petrokimya alanında düzenlenen online b2b meeting için ve katılmak için ✍loi istek ????iranturkey.ipekyolu@gmail.com mail adresine iletişime geçe bilirsiniz .
Uluslararası ipekyolu SR????intlOrg konsorsiyum????????????????????????

@silkroadintlorg visionIRAN TRADE & IRANRTADERS Networkمشاوران#ایران راهابریشم ملل2023??newyear #اروپا ??اوراسیا خاورمیانه ?????????????©️platform کنسرسیوم #iran آینده ? @iranintlb2b ©️?#ایرانزمین ?#iransilkroad ?توسعه ?? Iran trade future? #بازارجهانی ??#iranbusiness #worldeconomy #iraneconomy#irantrade iranproject/project/event/expo groupco intlb2b #دیپلماسی #ایران دنیا #بینالمللی #ایرانی#اقتصادایران آیندهایران سهم شراکت #بازارجهانی توسعه intl?? #برندایرانی iraneco iranB2B مشارکت مشاور مرکز intl oil/energy ????? future مشاوره مدیریت برندينگ کسبوکار#ایرانیان jv #بینالملل @silkroadintlgroup فرصت‌هایسرمایه‌گذاری راهابریشم???#تجارت خارجی الملل سرمایه‌گذار تجارت محور فاینانس ال سی مرکز دایمی ™️coop شراکت پروژه مشارکت /ایرانیان/تجارتجهانی بازاریابیبینالمللی تولید صنایع ایرانی مشارکت#TEHRAN سرمایه گذاری تجاریسازی b2c تهران ایرانیانخارجکشور مناطقآزاد مشاوران# BUSINESSINIRAN #پتروشیمی نفت وگاز انرژی محصولات کشاورزی صنایع غذایی تولیدات صنعتی معدنی مشتقات فراورده های نفتی کارگزاری مدیریت صادرات تجارت وفروش عمده نفت خام بنزین و گازوییل قیر و روغن پایه و مواد شیمیایی /گوگرد /انواع فلزات مس روی آهن فولاد وسنگهای معدنی انواع تولیدات پلاستیک وگرانول وانواع کود کشاورزی کود اوره وپتاس ?Intl BUSINESS SR COOP ?TRADEWITHIRAN ??™️??✒??????? ایران IRAN بینالمللی //expoDigital platform trade vent marketing Group ?? apply online مشاور IRANb2b intl EU? Turkiye uae iraq russia ??©️int.platform?intlbusiness?SILKROADIntlorg????????????b2b???????????intl©️b2b©️agency مشاورراه ابریشم consultingorg بینالمللی ©️irantrade invest b2b business eu uae corp©️ intl b2c iran intl ???advisor b2b capital sales &export pragramer coop intl iran project corp iran intl commerce Trade ™️©️SILKROAD©️konsorsiyum b2c b2b ©️ to ©️COOP ??intloffice??b2b????????????✈EU???™️✍©️?®️?✒???????? b2b?? apply?? silkroadintlorg@gmail.com IRAN b2b EU ?????????? #ticaret/oil and gas petrochemical base oil derivation /#petrokimya plastik urea /AGRO/Agriculture/graine Trade support coop ????????????????? TURKIYE china india iraq qatar eu ?? intlGROUP?iranintloffice?b2b مرکز?? ایرانی ©️iran Trade on intl.B2B ????????????©️شراکت سرمایه شبکه تجارت IRAN trade digi export platform IG @IRANIntlb2b send loi for ? iransilkroad2014@gmail.com

✍ تجاری شبکه محورb2b سرمایه‌گذاری تجارت ملل ترکیه/هند/چین/روسیه/اروپا/امارات /عمان/قطر/عراق../اوارسیا?EU/IR/TR/ #ایرانیانخارجکشور #ایرانیاناروپا ایرانیانترکیه ایرانیانآلمان ایرانیانانگلستان# ایرانیانمقیمآم

ایرانیانامارات کارافرینی

intl استارتاپ نواوری شراکت /#تورنمایشگاهی/ مشارکت سهام/ اموربانکی فاینانس مناطقآزاد #اتاقبازرگانی/ باشگاهb2b تجارتبینالملل توسعه کسب وکار گردشگری وتولید ایرانیIR پروژه مسکونی تجاری گردشگری ? مرکزb2b iranbusiness??????????فرانچایز مرکز دایمی مشاوره کارافرینی بازاری ابیبینالمللی#

IRANtrade AT GLANCE 2023

silkroad international consortium iran konsorsiyum کنسرسیوم راه ابریشم پشتیبانی توسعه تجارت خارجی تجارت بین الملل وبازاریابی ملل واینترنشنال توسعه بازار ومدیریت صادرات تجارت ایران وکشورهای همسایه به مرکزیت کنسرسیوم مرکزدایمی تجارت وسرمایه گذاری تجاری ترکیه استانبول/ایران تهران ???????????©️??? مرکز و دفتر دایمی توسعه تجارت وصادرات دبی امارات متحد و دفتر عمان مسقط دفتر مالزی دفتر نمایندگی باکو آذربایجان ومرکز تجاری قطر دوحه عربی ???????????©️????/ مرکز دایمی توسعه تجارت وصادرات ومعرفی محصول در مسکو روسیه ??????✍دفتر چین ?©️??? مرکز بین المللی توسعه تجارت وشبکه تجار ومدیریت صادرات دفتر لندن انگلستان واروپا والمان ????????✍™️? iransilkroad???™️✍ IRAN TRADE INTL CENTER NETWORK /the senior advisor to Iran’s industry, mining and trade minister, the ministry has planned that the annual export of commodities and services to Iran’s 15 neighbor countries will reach $32 billion in the current Iranian calendar year.
@SILKROADINTLORG IRAN B2B CONSULTANTS IRANTRADE SUPPORT IRANTRADERS NETWORK

SILKROAD INTL CONSULTANTS (#SRIIG) IRANTrade,TURKEY,IRAQ,AZ,EURASIA UAE ✍???????????????????????????? SUPPORT INTL #TRADE_IRAN AND NEIGHBORING COUNTRIES: مشاورانراهابریشم# SILKROADINTLB2B #IRANEURASIAB2B #IRANTURKEYB2B IRANB2B ?©️??NEIGHBORS #IRANIRAQB2B #IRANAZERBAIJANB2B #IRANRUSSIAB2B #IRANIANB2B INTL #IRANTRADEB2B NETWORK SUPPORT APPLAY B2B ONLINE INTL SUPPORT SILKROAD INTL CONSULTANTS SRIIG INTL B2B مرکز #بازاریابی بازرگانی تجارت بین المللی گروهمشاوران راه ابریشم بیتوبی #گروهپشتیبانی توسعه تجارت، #سرمایه گذاری راه ابریشمدرایران، درترکیه،امارات قطر عمان /دراوراسیا، روسیه و کلیه اتاق های بازرگانی و تجار بین المللی کشورهای همسایه ایران #IRANTRADEB2B INTL (ALL SECTORS Letter of intent LOIs SUPPORT B2B /ENERGY/OILANDGAS/PETROCHEMICAL/PLASTIC/MINE/AGRO/AGROCULTURE/FOOD/FRUIT/UREA/.. ) SUPPORT IRANB2B TRADE EXPORT IMPORT INTL CORP?©️???

???©️??????how???????corp????IRANSILKROAD B2B IRANIAN TRADERS IRANBUSINESS INVESTORS Commerce/PROPEJCTS/Trade FINANCE/EVENT/EXPO/INVESTMENT OPPORTUNITY CORP COOP ORGANIZATION

@silkroadintlorg کنسرسیوم konsorsiyum visionمشاوران#ایران راهابریشم ملل2023newyear #اروپا ??اوراسیا خاورمیانه ?????????????©️platform کنسرسیوم #iran آینده ? @iranintlb2b ©️?#ایرانزمین ?#iransilkroad ?توسعه ??future? #بازارجهانی ??#iranbusiness #wef23 #iraneconomy#irantrade iranproject/project/event/expo groupco intlb2b #دیپلماسی #ایران دنیا #بین المللی #ایرانی#اقتصادایران آیندهایران سهم شراکت #بازارجهانی توسعه intl?? #برندایرانی iraneco iranB2B مشارکت مشاور مرکز intl oil/energy ????? future مشاوره مدیریت برندينگ کسبوکار#ایرانیان jv #بین الملل @silkroadintlgroup فرصت‌های سرمایه‌گذاری راهابریشم???#تجارت خارجی الملل سرمایه‌گذاران مرکز دایمی ™️coop شراکت پروژه مشارکت /ایرانیان/تجارتجهانی بازاریابی بینالمللی تولید صنایع ایرانی مشارکت#TEHRAN سرمایه گذاری تجاریسازی b2c تهران ایرانیانخارجکشور مناطقآزاد مشاوران# INVESTINIRAN #پتروشیمی ?Intl BUSINESS SR COOP ???✒??????? ایران IRAN بینالمللی Irancommerce b2b expotour Event marketing Group ?? apply online مشاور IRANb2b intl EU? uae iraq russia ??©️int.platform?intlbusiness?SILKROADIntlorg???????????????

IRAN AT GLANCE 2023/2024 ????

IRANTRADE IRANBUSINESS CO TO CO©️

SILKROADINTL B2B Platform IRANTRADE SUPPORT AND 15 NEIGHBORING STATES – راه ابریشم_طریق الحریر IPEKYOLU INTL

?SILKROADمشاورانintl CONSULTANTS©️DANIŞMANLARراه ابریشم®️طریق الحرير?IPEKYOLU:
?✅??️SILKROADintlb2b????????????????..
IRAN B2B UAE IRAN OMAN IRAN EURASIA – IRAN B2B TURKEY IRAN QATAR TURKIYE B2B RUSSIA SUPPORT SILKROADINTL B2B VIRTUAL EXPO کنسرسیوم تجارت – ?SR Intl b2b – نمایشگاه مجازیB2B ایران و کنسرسیوم صادراتی بین‌الملل اوراسیا – مرکز بازرگانیSR? و بازاریابی وکنسرسیوم صادراتی ومدیریت صادرات و تجارت بین المللی شبکه b2b شرکتهای تجارملل گروه مشاوران راه ابریشم ایران،امارات قطر عمان روسیه اروپا ترکیه، اوراسیا
✅خدمات تجاری و شبکه کنسرسیوم b2b صادراتی اوراسیا، بازاریابی ومدیریت صادرات و فروش بین المللی با مشارکت شرکتهای عضو وفعالان اقتصادی اتاقهای بازرگانی و شهرکهای صنعتی وشرکتهای تجاری،محصولات کشاورزی،صنایع غذایی،صنعتی ،معدنی،پتروشیمی، صنایع وابسته نفت،پلاستیک،دانش بنیان …. ودیگرتولیدات صادرات محور ایران، ترکیه، روسیه، اوراسیا، آذربایجان و شبکه b2bسرمایه گذاری وتجارت مشترک برای شرکت های سرمایه گذاری مدیریت صادرات محور و تجاری ترکیه ای و روسیه ای در ایران و شرکت های ایرانی در ترکیه، روسیه، اوراسیا و آذربایجان ،قطر ©️?™️?©️ SILK ROAD International organization Iran business b2bonline network-services-in-turkey eurasia – russia Uae EU UK OMAN China india -b2biran SRIIG??intl IPEKYOLU send loi &request ✍ enquiry How to send a Letter of Intent (LOI) to Make a Deal with iran silk road ? silkroadintlorg@gmail.com

iransilkroad2014@gmail.com application
گروه مشاوران بین المللی تجارت شبکه تجارمشترک ملل

فراخوان پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (IRAN EXPO 2023)

پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 7 الی 10 می 2023 در مرکز نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌گردد.

ستاد برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو به منظور معرفی هرچه بیشتر کالاهای صادراتی غیر نفتی کشور همانند ادوار گذشته، در نظر دارد پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (IRAN EXPO 2023) را به عنوان بزرگترین رویداد صادراتی کشور با پیش بینی بازدید بیش از 1000 تاجر و بازرگان خارجی و حضور800 صادرکننده برتر ایرانی، از تاریخ 7 الی 10 می 2023 در مرکز نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار نماید

از کلیه شبکه تجار وبازرگانان عمده خارجی و شرکتهای صادرکننده و واردکننده عضور کنسرسیوم راه ابریشم ملل ترکیه روسیه امارات اروپا آذربایجان چین هند قطر قزاقستان عمان افغانستان عراق جهت حضور درنمایشگاه تهران دعوت به عمل می اید send list for free hospitality ✍??✍ iransilkroad2014@gmailcom .