✔️©️™️ silkroad intl organization intl business investment market b2b developer group company to company b2b platform iranchina b2b iranbusiness irantrade iranmatket chinabusiness china trade china export b2b silkroad group companies china iran

دفاتراشتراکی اختصاصی تجارت وسرمایه گذاری وپایگاه صادرات شرکت به شرکت هیات های سرمایه گذار شبکه مشترک گروه شرکتهای راه ابریشم ایران چین ✔️©️™️

iranbusiness invest b2b

اعضای محترم کنسرسیوم راه ابریشم ملل صاحبان کسب وکار تولیدی واعضای شهرکهای صنعتی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران وشهرستانها و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشوراحتراماً به اطلاع می‌رساند مقرر است

✔️©️®️™️ IRAN CHINA B2B MEETINGS SUPPORT INTL CORPORATE NEW sikroad obor belt road project b2b invest trade

شبکه b2b هیات های تجاری از اتحادیه های صنعتی چین و متشکل از فعالان اقتصادی از صنایع با مزیت در استان های چین در حوزه تجارت صنعت معدن تکنولوژی حمل ونقل شهرک های صنعتی ماشین سازی خودرو تولیدات ساختمانی وپروژه فاینانس تامین مالی زیرساخت وحمل ونقل شهری و در حوزه‌های قطعات خودرو،تراموای ومترو صنایع کشاورزی و صنایع غذایی، محصولات پزشکی بهداشتی و آرایشی، پوشاک و منسوجات، قطعات صنعتی، مبلمان و … ظرف ماههای آتی به تهران واستانها سفر نمایند و کنسرسیوم راه ابریشم در نظر دارد در صورت تقاضای استانها ومناطق ازاد همایش های تجاری را به منظور دیدار و مذاکره تجار و فعالان اقتصادی ایرانی با این هیات های تجاری در سال 2023 ماههای ١۴۰۲ در محل ساختمان اصلی کنسرسسیوم راه ابریشم ایران چین در خیابان وزرا وجردن یا دفاتر استانها برگزار نماید.”دریافت فهرست اعضای هیات های تجاری استان چین”>اطلاعات اعضای هیات های تجاری در صورت اعمال هرگونه تغییر از سوی طرف چینی، بروز و آخرین فهرست در فایل فوق جایگزین خواهد شد.<خواهشمند است در صورت تمایل به مشارکت در رویداد های مذکور b2b meetings ، فرم زیر را به زبان انگلیسی

یا فارسی کنید تکمیل وایمیل iransilkroad2014@gmail.com ارسال

iran china b2b group