فرصت های سرمایه گذاری گردشگری راه ابریشم و میراث یونسکو در ایران – IranSilkroad intl

فرصت های سرمایه گذاری گردشگری راه ابریشم و میراث یونسکو در ایران – Iran Silkroad فرصت های #سرمایه گذاری #گردشگری ایران #silkroad راه_ابریشم# #iranprojects # iransilkroad #b2b #پتانسیل بی‌نظیر  میراث #جهانی #یونسکو #درایران برای جذب گردشگر بین‌المللی و جهانی‌سازی برند تورسیم و گردشگری ایران – راه اندازی مجتمع های رفاهی،وکمپ گراندهای خدمات تفریحی وتوریستی گردشگری…