عید باستانی نوروز وصلح ودوستی،نیکویی،طبیعت،نوگرایی و ملتهای جغرافیای جاده کهن راه ابریشم و ایران

عید باستانی #نوروز و سال جدید برهمه دوستداران صلح ودوستی،نیکویی،طبیعت،نوگرایی و#ملتهای جاده کهن راه # ابریشم وایرانیان مبارک و پراز شادی امیدباد#NEWRUZ#NOWRUZ#BAYRAMINIZ mutlu ve kutlu olsun – 1400 & 2021 #SILKROADINTL #SRIIG #IPEKYOLU#consultants #مشاوران# بین#المللی گروه #راه #ابریشم#طریق#الحریر# ULUS.#DANIŞMANLAR #GROUP#OF#FIRMS#IRAN#TURKEY#AZERBAIJAN# #EURASIA#CIS#SR#COUNTRIES #CEO#DR.M #MOUSAZADEH #International Day of Nowruz HAPPY FOR ALL#SILKROADSCOUNTRIES NATIONS Nowruz, meaning “new day”,…