فراخوان ثبت نام همایش بین المللی ایران و ترکیه (تجارت & سرمایه گذاری) IRAN-TURKEY BUSINESS FORUM 2019

همایش بین المللی مشترک ایران و ترکیه (فرصت های تجارت و سرمایه گذاری)  بدينوسيله به استحضار کلیه سازمان ها، اتاق های بازرگانی، تجار، صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی دو کشور دوست و برادر ایران و ترکیه می رساند گروه مشاوران بين المللي راه ابريشم فعال در حوزه های توسعه تجارت، سرمایه گذاری و رویدادهای بین…