مهم ترین قراردادهای فاینانس و سرمایه گذاری مشترک ایران و کشورهای خارجی بین المللی🌐 پس از برجام IRAN 🌍🤝🇮🇷INTL FINANCING CONTRACTS AFTER

باوجود اینکه اقتصاد ایران از همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب با موضوع تحریم اقتصادی بیگانه نبود، اما تحری مهای سه لایه هست های که از اواخردهه 80 شمسی علیه ایران اعمال شد و اجماع جهانی را نیز به همراه داشت، با هدف قرار دادن شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران یعنی نفت و مراودات بانکی فشار ب…