اهمیت توسعه ظرفیت ترانزیتی ایران✔️ ©️™️ملل✔️کریدورهای شمال وجنوب✔️شرق وغرب وتوسعه جاده ابریشم ولزوم عدم غفلت ونقش استراتژی ایرانی ®️در راه ابریشم ملل©️silkroad™️Iran

نقش افرینی استراتژیک بین المللی  در پروژه جاده جدید ابریشم یک فرصت راهبردی برای آینده اقتصادی ایران   عدم غفلت استراتژیک دربازیهای اقتصادی منطقه ای وفرامنطقه ای ودوری از سیاست زدگی کلیشه ای اشتباه و تمرکز بر ظرفیت های سیاسی و اقتصادی جدید در آسیای دور و  قفقاز وخاورمیانه راهبردی است که سیاست ورزان ایران…