اهمیت توسعه ترانزیت ایران🇮🇷🌍(کریدورهای شمال وجنوب🗺شرق وغرب و چابهار توسعه راه®️ابریشم

: چابهار نقطه‌ی تلاقی دو سند توسعه راهبردی ایران یعنی “توسعه سواحل مکران” و “محور توسعه شرق” است به گزارش ایسنا، منطقه سیستان و بلوچستان، عبدالرحیم کردی در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری چابهار و سیستان و بلوچستان، رویداد چابهار، گفت: منطقه آزاد چابهار در سال ۷۲ با تحقق ماموریت سند توسعه محور شرق در چابهار…