ارتباط با ما 🌍CONTACT US🤝©️🏛🌐SILKROADIntlORG GROUP COMPANIES 🌐©️Managment CoultingInternational business /Investment🤝🌍©️lntl.Affairs Organization  Investors startup pragram/Event/fairs vip Expo tours/intl Event/media news 🏛investors b2b meeting/🗺immigration programs/universities scholarships 🎓🤝🌍&apply /trade/projects/projectfinance/Internatinal affairs organization Advisors Group firms Corporate Silk Road DEVELOPER AGENCY🤝™️✍©️🌐🏨🏦🏛🌉   ©️to©️ 🌉🇹🇷🇮🇷🇦🇪🇷🇺🇮🇶🇴🇲🇨🇳🇦🇿🇶🇦🇮🇳🇰🇿🇨🇰🇪🇺🇨🇦 SRIIG.INTL  International branches/ EURASIA IRAN TURKIYE UAE RUSSIA EU UK QATAR CHINA INDIA OMAN CANADA …🤝🗺🏛®️) 🌐 SILK ROAD Intl.ORG

گروه مشاوران بین المللی راه ابریشم – Silkroad IpekYolu – طریق الحریر 🤝🗺🌐©️🌍🌉🏛™️

🌐 Silkroad intl Group Co Consultants intl ®️Consorsiyum کنسرسیوم konsorsiyum ©️SRIIG corporation multinational headquarters offices in Turkiye(Turkey©️®️🇹🇷™️) istanbul(shishli – no.12.t towers &Taksim/istiklal St TSNO1488..) 🇹🇷 Sriig istanbul 🏦 – iran🇮🇷 – tehran(jordan – atefi ST)🏦🇪🇺🇨🇰 – Europe – uk – london(Kensington High St) – russia – moscow /canada 🇨🇦- azerbaijan🇦🇿 – baku – china – beijing and chengdu -🇦🇪Uae dubai /Qatar doha/Oman 🇴🇲  🇮🇶iraq – erbil and other branches Eurasia – apply b2b online sriig.com ✍🌐🌍 SEND LOI .S FOR 📧 &Wa.App 7/24 🇹🇷🇮🇷🇷🇺🇪🇺🇩🇪🇮🇶🇦🇪🇦🇿🇮🇳🇨🇳🇶🇦🇺🇦🗺🤝🏦♻️🏭💰🧮🎓💱💳💳🏘️⚙️🏗️🏨🏥🌐✍🏻،..👉🏻.. – دفاتر هماهنگی بین المللی کنسرسیوم وگروه شرکتهای جاده ابریشم ومشاوران راه ابریشم ملل خارجی همکار ومدیریت دفاتر ونمایندگی های منطقه‌ای ترکیه، ایران،امارات، اوراسیا، روسیه، اروپا، انگلستان، چین عمان قطر کانادا مالزی وقزاقستان افغانستان وعراق… و سایر شعبه‌ها و نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های وابسته به مشاوران بین‌المللی راه ابریشم، هماهنگی جهت ثبت درخواست و حضور دردفاتر نمایندگی و تفاهم‌نامه‌ی همکاری مشترک بعد از ثبت‌نام  وپرکردن فرم در سایت ویا ارسال ایمیل ✍🌐  و مشاوره لازم یا ثبت درخواست با واتساپ مرکزی مشاوره آنلاین کنسرسیوم  امور بین الملل/اقتصادی /سرمایه گذاری/پروژه فاینانس/مهاجرت سرمایه گذاری ملل واستارتاپ وبورسیه دانشگاهای بین المللی/گردشگری/فرهنگی/نمایشگاه ورویدادهای بین المللی گروه مشاوران بین المللی راه ابریشم ملل –

SEND✍🆔️ loi .s & info b2b application 🌐📧

📧🌐🗺🤝 SILKROADIntlORG@GMAIL.COM

©️🌐 📧 SRIIG.INT.BUSINESS@GMAIL.COM

©️✍📧🌍🇪🇺🇦🇿🇹🇷🇮🇷🇴🇲🇨🇦🇮🇶🇨🇳🇷🇺🇦🇪🇰🇿🇨🇰 silkroadintlgroup@gmail.com

©️🇪🇺✍📧 Europeintlb2b@gmail.com

🤝🇮🇷🇹🇷©️ IRANTURKEY.IPEKYOLU@GMAIL.COM

🇹🇷📧 TURKEYINVESTORS@GMAIL.COM

📧🤝🇮🇷 IRANSILKROAD2014@GMAIL.COM

Whatsapp info ©️center online support 7/24

SILKROAD GROUP HOLDING 🆔️IG INSTAGRAM PLATFORMS INFO support centers &activities& events &fairs &expo &investors program b2b meeting news

🆔️IG @silkroadintlorg 🤝🌍©️🌐🇪🇺🇨🇰🇦🇿🇹🇷🇮🇷🇨🇦🇮🇶🇨🇳🇷🇺🇦🇪🇮🇳🇶🇦🇦🇫🇰🇿

🆔️ @silkroadintlgroup

🆔️🇹🇷 @turkeyintlb2b @turkiyeapply 🤝🎓@turkiyeproperty 🤝🇹🇷 business 🏦expo🌉

🆔️🇮🇷🌍🤝 @iranintlb2b iran budiness b2b

🆔️🇪🇺 @europeintlb2b  europe business

🆔️🇶🇦 @QATARintl

Konsorsiyum کنسرسیوم Consortium Base offices /internatoinal branches Organizasyon

IPEKYOL.GRUP DANIŞMANLIK FIRMALARI – BIZE ILETISIM – APPLAY B2B SEND LOI ©️ TO ©️ SRIIG🌐WEBSITE KAYIT/WA.ME7/24 REGISTRATION APPLICATION FORM